سمیه باصری

درباره من

دکتر سمیه باصری
image

استادیار گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1402/1/3)

استنادات

128

h-index

8

i10-index

6

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/1/3)

استنادات

95

مقالات

15

h-index

6

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1382

کارشناسی- مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

1382-1384

کارشناسی ارشد- مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

1385-1390

دکتری- نساجی

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

تجارب

1392

هیأت علمی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1394

عضو هیأت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی

دانشگاه سمنان

1398

عضو کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

استان سمنان

1398

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب، راتبه و تبدیل وضعیت دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

1401

مدیر گروه طراحی و چاپ پارچه

دانشگاه سمنان

1401

مدیر گروه فرش

دانشگاه سمنان

مهارت ها

طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ توسط نرم افزار Design Expert

نرم افزار Design Expert

زبان انگلیسی

نرم افزار Origin

زمینه های فعالیت های علمی و تحقیقاتی

نرم افزار Photoshop

نرم افزار SPSS

اولویت های پژوهشی

فرآیندهای پایدار

کاهش مصرف آب و انرژی

منسوجات پزشکی

رنگرزی و تکمیل با مواد طبیعی

منسوجات هوشمند

الیاف و پوشاک آنتی باکتری

بیو منسوجات

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
رنگرزی ضدمیکروبی و سازگار با محیطزیست پشم توسط گال سیچکا
نشریه علوم و فناوری رنگ(2022)
^سمیه باصری*, 9511632002
Natural Bio-Source Materials for Green Dyeing of Cellulosic Yarns
Journal of Natural Fibers(2022)
^سمیه باصری*
Ecological dyeing of cotton fabric with Matricaria recutita L. in the presence of human hair keratins as an alternative copartner to metallic mordants
Sustainable Materials and Technologies(2022)
^سمیه باصری*
Sustainable dyeing of wool yarns with renewable sources
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH(2022)
^سمیه باصری*
Eco-friendly production of anti-UV and antibacterial cotton fabrics via waste products
CELLULOSE(2020)
^سمیه باصری*
Surface Modification of Nylon 6 Multifilament Yarns with 3-Aminopropyltriethoxysilane and Study of its Special Properties
FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE(2020)
^سمیه باصری*
قابلیت های معماری ایرانی اسلامی در طراحی پارچه با تأکید بر دکوراسیون داخلی منزل
نشریه هنرهای صناعی اسلامی دانشگاه تبریز (هیات تحریریه معتبر)(2020)
^سمیه باصری*, 9221637012
Influence of Post-Treatment Media on Morphological Changes in Transient Macromolecules of Polymeric Fibers
INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING(2019)
^سمیه باصری*
پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه ایران
مطالعات فرهنگی و ارتباطات(2019)
^سمیه باصری*, مریم کریمی
مطالعه ساختارهای بلور مایع در پلیمرها و اثرآنها برخواص نهایی الیاف نساجی
بسپارش(2018)
^سمیه باصری*
مروری بر کاربرد سیالات فوق بحرانی در تولید الیاف پلیمری رسانا
علوم و فناوری نساجی(2018)
^سمیه باصری*
Improvement of Dyeing, Electro Resistivity, and Anti-Microbial Properties of Acrylic Fibers
INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH(2018)
^سمیه باصری*
مروری بر رنگرزی الیاف طبیعی (پشم و ابریشم) در حلال سازگار با محیط زیست
مطالعات در دنیای رنگ(2016)
^سمیه باصری*
Preparation and characterization of conductive and antibacterial polyacrylonitrile terpolymer yarns produced by one-step organic coating
JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE(2016)
^سمیه باصری
Effect of CO2 on Mesomorphic Structure of Cold-Drawn Poly(ethylene therephthalate) Fibers by Dynamic Mechanical Analysis
ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY(2015)
^سمیه باصری, محمد کریمی, محمد مرشد
Effect of Drawing Temperature on the Structure and Free Volume of Semicrystalline Polyester Yarns
POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE(2014)
^سمیه باصری
Valorization of the leaves of Fig as a Natural Dye on Functionalized Wool Yarns
هشتمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش /The 8th International Color & Coating Congress (ICCC 2021)(2021-10-13)
^سمیه باصری*
بررسی تطبیقی قالی های سجاده ای ایران عهد صفوی با اوشاک ترکیه
نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی(2016-05-11)
^رضوان احمدی پیام*, ^سمیه باصری
تاثیر پیش درمانی پوشش فلزی در رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای کاتیونی
The 6th International Color & Coating Congress(2015-11-10)
^سمیه باصری, ^رضوان احمدی پیام
مطالعه عوامل موثر بر انتخاب پوشش دانش پژوهان دختر مراكز فني و حرفه اي تهران در فضاهاي عمومي
حسني سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربست مؤلفه هاي زيست پايدار در طراحي پوشاك بانوان (با استفاده از تكنيك رنگرزي سنتي و تكه دوزي)
جرجاني معصومه(تاریخ دفاع: 1400/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بافت صنعتی پارچه (برای دانشجویان طراحی و چاپ پارچه)
بافت صنعتی پارچه (برای دانشجویان طراحی و چاپ پارچه)
مطالعه و استخراج مـواد رنگـزای موجـود در پوسـت پسته استان سمنان و بهینه¬سازی رنگرزی خامه فرش دستباف با آن
(2022-06-12 00:00:00)
مطالعه رنگ و نقش تعدادی از دستبافتههای منتسب به استان سمنان با رویکرد بازطراحی نقوش ملی و طبیعی در فرش دستبافت
(2022-05-14 00:00:00)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رنگرزی با مواد مصنوعی   (428 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه
کارگاه صنایع دستی 3   (416 بار دانلود)
رشته : صنایع دستی
کارگاه بافت صنعتی   (436 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه
رنگرزی شیمیایی   (389 بار دانلود)
رشته : فرش
شیمی کاربردی فرش   (355 بار دانلود)
رشته : فرش
روش تحقیق   (570 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه , گرایش : طراحی و چاپ پارچه
رنگرزی سنتی 1   (581 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : فرش
علوم الیاف و آزمایشگاه   (678 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : فرش
رنگرزی با مواد طبیعی   (620 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه , گرایش : طراحی و چاپ پارچه

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
Baseri@semnan.ac.ir
(+98)2331535393

فرم تماس