سمیه باصری

درباره من

دکتر سمیه باصری
image

استادیار گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1403/3/8)

استنادات

175

h-index

9

i10-index

8

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/8)

استنادات

127

مقالات

16

h-index

7

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1382

کارشناسی- مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

1382-1384

کارشناسی ارشد- مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

1385-1390

دکتری- نساجی

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

تجارب

1402

معاون پژوهش و فناوری

دانشکده هنر

1392

هیأت علمی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1394

عضو هیأت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی

دانشگاه سمنان

1398

عضو کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

استان سمنان

1398

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب، راتبه و تبدیل وضعیت دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

1401

مدیر گروه طراحی و چاپ پارچه

دانشگاه سمنان

1401

مدیر گروه فرش

دانشگاه سمنان

مهارت ها

طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ توسط نرم افزار Design Expert

نرم افزار Design Expert

زبان انگلیسی

نرم افزار Origin

زمینه های فعالیت های علمی و تحقیقاتی

نرم افزار Photoshop

نرم افزار SPSS

اولویت های پژوهشی

فرآیندهای پایدار

کاهش مصرف آب و انرژی

رنگرزی و تکمیل با مواد طبیعی

منسوجات هوشمند

الیاف و پوشاک آنتی باکتری

بیو منسوجات

منسوجات پزشکی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/09
مروری بر رنگرزی الیاف طبیعی (پشم و ابریشم) در حلال سازگار با محیط زیست
مطالعات در دنیای رنگ(2016)
^سمیه باصری*
Improvement of Dyeing, Electro Resistivity, and Anti-Microbial Properties of Acrylic Fibers
INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH(2018)
^سمیه باصری*
مطالعه ساختارهای بلور مایع در پلیمرها و اثرآنها برخواص نهایی الیاف نساجی
بسپارش(2018)
^سمیه باصری*
پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه ایران
مطالعات فرهنگی و ارتباطات(2019)
^سمیه باصری*, مریم کریمی
مروری بر کاربرد سیالات فوق بحرانی در تولید الیاف پلیمری رسانا
علوم و فناوری نساجی(2018)
^سمیه باصری*
Influence of Post-Treatment Media on Morphological Changes in Transient Macromolecules of Polymeric Fibers
INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING(2019)
^سمیه باصری*
Surface Modification of Nylon 6 Multifilament Yarns with 3-Aminopropyltriethoxysilane and Study of its Special Properties
FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE(2020)
^سمیه باصری*
قابلیت های معماری ایرانی اسلامی در طراحی پارچه با تأکید بر دکوراسیون داخلی منزل
نشریه هنرهای صناعی اسلامی دانشگاه تبریز (هیات تحریریه معتبر)(2020)
^سمیه باصری*, 9221637012
Eco-friendly production of anti-UV and antibacterial cotton fabrics via waste products
CELLULOSE(2020)
^سمیه باصری*
Ecological dyeing of cotton fabric with Matricaria recutita L. in the presence of human hair keratins as an alternative copartner to metallic mordants
Sustainable Materials and Technologies(2022)
^سمیه باصری*
Sustainable dyeing of wool yarns with renewable sources
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH(2022)
^سمیه باصری*
رنگرزی ضدمیکروبی و سازگار با محیطزیست پشم توسط گال سیچکا
نشریه علوم و فناوری رنگ(2022)
^سمیه باصری*, 9511632002
Natural Bio-Source Materials for Green Dyeing of Cellulosic Yarns
Journal of Natural Fibers(2022)
^سمیه باصری*
طراحی پایدار پوشاک دختران با استفاده از ضایعات کشاورزی و زائدات پارچه ها مطالعۀ موردی: (دانشکدۀ هنر دانشگاه سمنان)
زن در توسعه و سیاست(2023)
9811635002, ^سمیه باصری*, ^فریده آفرین
استخراج ترکیبات زیست‌فعال ‌عناب توسط امواج فراصوت و بهینه‌سازی فرآیند رنگرزی خامه فرش دستباف با آن توسط رویه پاسخ
نشریه علوم و فناوری رنگ(2023)
^سمیه باصری*
Agricultural crop of Scrophularia striata as a new dye for eco-friendly dyeing and bioactive finishing of handwoven piles
Sustainable Chemistry and Pharmacy(2023)
^سمیه باصری*
Effect of Drawing Temperature on the Structure and Free Volume of Semicrystalline Polyester Yarns
POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE(2014)
^سمیه باصری
Effect of CO2 on Mesomorphic Structure of Cold-Drawn Poly(ethylene therephthalate) Fibers by Dynamic Mechanical Analysis
ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY(2015)
^سمیه باصری, محمد کریمی, محمد مرشد
Preparation and characterization of conductive and antibacterial polyacrylonitrile terpolymer yarns produced by one-step organic coating
JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE(2016)
^سمیه باصری
تاثیر پیش درمانی پوشش فلزی در رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای کاتیونی
The 6th International Color & Coating Congress(2015-11-10)
^سمیه باصری, ^رضوان احمدی پیام
بررسی تطبیقی قالی های سجاده ای ایران عهد صفوی با اوشاک ترکیه
نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی(2016-05-11)
^رضوان احمدی پیام*, ^سمیه باصری
Valorization of the leaves of Fig as a Natural Dye on Functionalized Wool Yarns
هشتمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش /The 8th International Color & Coating Congress (ICCC 2021)(2021-10-13)
^سمیه باصری*
كاربست مؤلفه هاي زيست پايدار در طراحي پوشاك بانوان (با استفاده از تكنيك رنگرزي سنتي و تكه دوزي)
جرجاني معصومه(تاریخ دفاع: 1400/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عوامل موثر بر انتخاب پوشش دانش پژوهان دختر مراكز فني و حرفه اي تهران در فضاهاي عمومي
حسني سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Study of structural changes and mesomorphic transitions of oriented poly(ethylene therephthalate) fibers in supercritical CO2
EUROPEAN POLYMER JOURNAL(2012)
^سمیه باصری, دکتر محمد کریمی, دکتر محمد مرشد*
Effects of tension on mesomorphic transitions and mechanical properties of oriented poly(ethylene terephthalate) fibers under supercritical CO2 exposure
POLYMER BULLETIN(2013)
^سمیه باصری, دکتر محمد کریمی, دکتر محمد مرشد*
بافت صنعتی پارچه (برای دانشجویان طراحی و چاپ پارچه)
بافت صنعتی پارچه (برای دانشجویان طراحی و چاپ پارچه)
مطالعه و استخراج مـواد رنگـزای موجـود در پوسـت پسته استان سمنان و بهینه¬سازی رنگرزی خامه فرش دستباف با آن
(2022-06-12 00:00:00)
مطالعه رنگ و نقش تعدادی از دستبافتههای منتسب به استان سمنان با رویکرد بازطراحی نقوش ملی و طبیعی در فرش دستبافت
(2022-05-14 00:00:00)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رنگرزی با مواد مصنوعی   (534 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه
کارگاه بافت صنعتی   (528 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه
رنگرزی شیمیایی   (499 بار دانلود)
رشته : فرش
رنگرزی سنتی 1   (674 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : فرش
علوم الیاف و آزمایشگاه   (790 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : فرش
کارگاه صنایع دستی 3   (519 بار دانلود)
رشته : صنایع دستی
روش تحقیق   (677 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه , گرایش : طراحی و چاپ پارچه
رنگرزی با مواد طبیعی   (739 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه , گرایش : طراحی و چاپ پارچه
شیمی کاربردی فرش   (452 بار دانلود)
رشته : فرش

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
Baseri@semnan.ac.ir
(+98)2331535393

فرم تماس