سمیه باصری

درباره من

دکتر سمیه باصری
image

استادیار گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1400/10/29)

استنادات

94

h-index

6

i10-index

4

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/10/26)

استنادات

67

مقالات

13

h-index

4

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1382

کارشناسی- مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

1382-1384

کارشناسی ارشد- مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

1385-1390

دکتری- نساجی

صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل رتبه اول

تجارب

1392 تاکنون

هیأت علمی

دانشگاه سمنان

1394-تاکنون

عضو هیأت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

زبان انگلیسی

نرم افزار Origin

زمینه های فعالیت های علمی و تحقیقاتی

نرم افزار Photoshop

نرم افزار SPSS

اولویت های پژوهشی

رنگرزی و طراحی پایدار

پوشاک

الیاف و پوشاک آنتی باکتری

الیاف و منسوجات رسانا

رنگرزی طبیعی و تکمیل کالای نساجی

شیمی فیزیک الیاف پلیمری

سیالات فوق بحرانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Eco-friendly production of anti-UV and antibacterial cotton fabrics via waste products
CELLULOSE(2020)
^سمیه باصری*
Surface Modification of Nylon 6 Multifilament Yarns with 3-Aminopropyltriethoxysilane and Study of its Special Properties
FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE(2020)
^سمیه باصری*
قابلیت های معماری ایرانی اسلامی در طراحی پارچه با تأکید بر دکوراسیون داخلی منزل
نشریه هنرهای صناعی تبریز(2020)
^سمیه باصری*, 9221637012
Influence of Post-Treatment Media on Morphological Changes in Transient Macromolecules of Polymeric Fibers
INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING(2019)
^سمیه باصری*
پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه ایران
مطالعات فرهنگی و ارتباطات(2019)
^سمیه باصری*, مریم کریمی
مطالعه ساختارهای بلور مایع در پلیمرها و اثرآنها برخواص نهایی الیاف نساجی
بسپارش(2018)
^سمیه باصری*
مروری بر کاربرد سیالات فوق بحرانی در تولید الیاف پلیمری رسانا
علوم و فناوری نساجی(2018)
^سمیه باصری*
Improvement of Dyeing, Electro Resistivity, and Anti-Microbial Properties of Acrylic Fibers
INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH(2018)
^سمیه باصری*
مروری بر رنگرزی الیاف طبیعی (پشم و ابریشم) در حلال سازگار با محیط زیست
مطالعات در دنیای رنگ(2016)
^سمیه باصری*
Preparation and characterization of conductive and antibacterial polyacrylonitrile terpolymer yarns produced by one-step organic coating
JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE(2016)
^سمیه باصری
Effect of CO2 on Mesomorphic Structure of Cold-Drawn Poly(ethylene therephthalate) Fibers by Dynamic Mechanical Analysis
ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY(2015)
^سمیه باصری, محمد کریمی, محمد مرشد
Effect of Drawing Temperature on the Structure and Free Volume of Semicrystalline Polyester Yarns
POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE(2014)
^سمیه باصری
بررسی تطبیقی قالی های سجاده ای ایران عهد صفوی با اوشاک ترکیه
نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی(2016-05-11)
^رضوان احمدی پیام*, ^سمیه باصری
تاثیر پیش درمانی پوشش فلزی در رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای کاتیونی
The 6th International Color & Coating Congress(2015-11-10)
^سمیه باصری, ^رضوان احمدی پیام
مطالعه عوامل موثر بر انتخاب پوشش دانش پژوهان دختر مراكز فني و حرفه اي تهران در فضاهاي عمومي
حسني سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بافت صنعتی پارچه (برای دانشجویان طراحی و چاپ پارچه)
بافت صنعتی پارچه (برای دانشجویان طراحی و چاپ پارچه)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رنگرزی با مواد مصنوعی   (212 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه
کارگاه صنایع دستی 3   (224 بار دانلود)
رشته : صنایع دستی
کارگاه بافت صنعتی   (263 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه
رنگرزی شیمیایی   (212 بار دانلود)
رشته : فرش
شیمی کاربردی فرش   (217 بار دانلود)
رشته : فرش
روش تحقیق   (418 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه , گرایش : طراحی و چاپ پارچه
رنگرزی سنتی 1   (398 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : فرش
علوم الیاف و آزمایشگاه   (466 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : فرش
رنگرزی با مواد طبیعی   (437 بار دانلود)
رشته : طراحی و چاپ پارچه , گرایش : طراحی و چاپ پارچه

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
Baseri@semnan.ac.ir
(+98)2331535393

فرم تماس